Een voedselstrategie voor Antwerpen

Hoe kan het hele voedselproces duurzamer? Hoe zorgen we ervoor dat we minder voedsel verspillen, dat elke Antwerpenaar toegang heeft tot gezonde voeding en is er ruimte voor voedsel in de stad? Op deze en vele andere vragen biedt de Antwerpse voedselstrategie een antwoord.

Een voedselstrategie voor Antwerpen

Wie aan voeding denkt, denkt in de eerste plaats aan lekker en gezond eten. Maar voeding is meer dan dat! Voeding verbindt mensen en het biedt kansen voor de lokale economie en innovatieve initiatieven. Tegelijkertijd zorgt het hele voedselproces ook voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Zo'n 21 tot 37% van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de productie, verwerking, opslag, distributie (logistiek, bewaring, verkoop), consumptie en het afvalbeheer van voedsel (overschot en afval nuttig gebruiken). Daarom maakt de stad werk van een lokale Voedselstrategie.

Een duurzaam voedselbeleid

Met de Antwerpse voedselstrategie is er nu een domeinoverschrijdend voedselbeleid en strategisch kader om de verschillende schakels in het voedselsysteem duurzamer aan te pakken. Dat beleid vertrekt van drie basisprincipes, die zich vertalen in drie concrete hoofdstukken van de strategie:

  • toekomstgericht - hoofdstuk Voedsel van de toekomst
  • inclusief - hoofdstuk Iedereen aan tafel
  • voedselverspilling verminderen - hoofdstuk Niets gaat verloren

Doorheen de hoofdstukken wordt de strategie op smaak gebracht met vier waarden of 'smaakmakers': innovatief, inclusief, circulair en culinair. Omdat het uiteindelijke doel om concrete resultaten draait die de positie van Antwerpen als culinaire hoofdstad versterken, zijn doorheen de strategie ook zeven impactmakers opgenomen waaraan concrete voorbeelden gekoppeld worden:

  • Eiwittransitie in de stadswerking
  • Lokale en toekomstgerichte landbouw
  • Stedelijke ruimte voor voedselproductie
  • Circulaire en stedelijke voedselhub
  • Smakelijke scholen en inclusieve buurten
  • Vlaams culinair centrum
  • Participatie met de Voedselraad

Met de strategie beschikt de stad nu over een kader om prioriteiten en doelstellingen te bepalen in haar eigen omgang met voedsel. Lees de volledige strategie hieronder.

De Voedselstrategie

Ontdek de voedselstrategie

Lees meer! 

 

Een gedragen strategie omarmt bestaande initiatieven 

De stad wil niet alleen het zelf het goede voorbeeld geven, maar ook bestaande initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven ondersteunen door zulke initiatieven te versterken en te versnellen, om innovatieve netwerken rond voedsel uit te breiden en een stedelijk knooppunt te bieden voor iedereen die rond voedsel aan de slag wil gaan.

De Voedselstrategie werd dan ook niet alleen door de stad geschreven. Partners Rikolto, Let Us, Commons Lab, de Voedselraad en Levuur trokken mee aan de kar en stonden in voor het participatietraject en de workshops met scholen, horeca en geëngageerde burgers. Zo vond er op 15 juni 2021 een open participatiemoment plaats dat input leverde voor de uiteindelijke strategie.

Samen met alle Antwerpenaren zal de strategie de komende jaren verder verrijkt en vertaald worden in meer concrete acties, doelstellingen, budgetten en trekkers. Zo wil de stad onderzoeken hoe er met de Voedselraad kan worden samengewerkt. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen binnen de strategie.

Samen plukken, koken en eten met Antwerpen Plukt

Bewoners

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten