Privacy verklaring Klimaatfonds

Lees hier de privacyverklaring bij een subsidieaanvraag Klimaatfonds.

  • Professionals, Ondernemers, Bewoners
  • -

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De door jouw meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.

Doel van de verwerking

Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor je subsidieaanvraag bij het Klimaatfonds. Voor die verwerking heb je toestemming gegeven door het indienen van jouw projectvoorstel. 

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft jouw persoonsgegevens enkel door aan de juryleden van het Klimaatfonds.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Jouw gegevens worden maximaal twee jaar (de maximale looptijd van een goedgekeurd project) bijgehouden. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw gegevens gewist door stad Antwerpen.

Jouw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van jouw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met duurzame.stad@antwerpen.be.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermende autoriteit), als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden. 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

tel. 02/274.48.00

fax. 02/ 274.48.35

contact@apd-gba.be

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

 

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten