Privacy verklaring Klimaatfonds

Lees hier de privacyverklaring bij een subsidieaanvraag Klimaatfonds.

  • Professionals, Ondernemers, Bewoners
  • -

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen) verwerkt via duurzame.stad@antwerpen.be.

Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van jouw interesse in en een eventuele subsidieaanvraag bij het Klimaatfonds. Voor die verwerking heb je toestemming gegeven door je in te schrijven voor een infomoment of door een projectvoorstel in te dienen. 

Je kan te allen tijde die toestemming intrekken via duurzame.stad@antwerpen.be

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft jouw persoonsgegevens door aan volgende partij(en): de juryleden van het Klimaatfonds die de ingediende projectdossiers beoordelen. Deze zijn verschillend per oproep en kunnen zowel deel uitmaken van de stedelijke administratie als van een externe organisatie.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Jouw gegevens worden maximaal twee jaar (de maximale looptijd van een goedgekeurd project) bijgehouden. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw gegevens gewist door stad Antwerpen.

Jouw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van jouw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met Stad Antwerpen via duurzame.stad@antwerpen.be.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermende autoriteit), als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden. 

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15 

 1210 Brussel 

België 

Tel. 02 553 20 85 

contact@toezichtcommissie.be 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

tel. 02/274.48.00

fax. 02/ 274.48.35

contact@apd-gba.be

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

 

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten