home

De Antwerpse Klimaatraad

De stad Antwerpen gaat op zoek naar kandidaten voor de nieuwe, Antwerpse Klimaatraad. Ze kijkt daarvoor naar burgers en boegbeelden die hun strepen hebben verdiend in het middenveld, de bedrijfswereld en kennisinstellingen. Deze raad bouwt mee aan het klimaatbeleid van de stad, adviseert het college, en zwengelt het publieke debat aan.

  • Bewoners, Professionals, Ondernemers

Samen aan de slag

De stad Antwerpen wil tegen 2030 de uitstoot op haar grondgebied minstens halveren en ambieert klimaatneutraliteit tegen 2050. Voor de uitvoering en opvolging van haar klimaatplan zal de stad zich laten adviseren door een nieuwe klimaatraad. De stad zoekt kandidaten met een flinke dosis passie, kennis en ervaring om van Antwerpen mee een klimaatneutrale en –robuuste stad te maken. Klimaatregisseur Manon Janssen zal deze Klimaatraad voorzitten. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 5 september 2021 via een open oproep.

Wat doet de Klimaatraad?

De Klimaatraad adviseert en inspireert het college over de visie en het plan van aanpak van het Klimaatplan 2030. Zij bespreekt daarbij zowel kansen als uitdagingen. De leden van de Klimaatraad zijn gezaghebbende personen met relevante expertise. Zij zijn stakeholders met zowel invloed als belang, diegenen die er mee voor kunnen zorgen dat de uitvoering van het klimaatplan wel of niet gaat slagen. Als ambassadeur van een thema bezitten zij ook inhoudelijke kennis en expertise van hun thema en/of sector van het plan en het stedelijke klimaatbeleid. Liefst hebben zij een rechtstreekse binding met Antwerpen.

Zetelen in de Klimaatraad is niet vrijblijvend. De leden verbinden zich ertoe de visie, adviezen en inzichten van de Klimaatraad naar buiten te ondersteunen en hun achterban te mobiliseren voor de uitvoering van het plan. Allen samen en elk afzonderlijk, zijn zij bepalend voor het succes van het klimaatplan.

Samenstelling

De Klimaatraad bestaat uit max. 21 leden, waaronder de Klimaatregisseur als voorzitter en 3 medewerkers van de stad Antwerpen. De overige 17 plaatsen staan open voor vertegenwoordigers uit bewonersgroepen, de innovatiewereld, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zij bestrijken samen expertise in volgende domeinen:  wonen, mobiliteit, tertiair/industrie, energie, water, groen (telkens min. 2 deelnemers per thema); circulariteit, inclusie, innovatie (min. 1 deelnemers per thema). Er wordt gestreefd naar gender-diversiteit: ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Via een open oproep kan elke Antwerpenaar met expertise in een van de klimaatthema’s zijn kandidatuur indienen. Geïnteresseerden sturen daarvoor een motivatiebrief en CV naar klimaatraad@antwerpen.be, ten laatste op 5 september 2021. Een jury behandelt de kandidaturen. Dit najaar keurt de  gemeenteraad de definitieve samenstelling goed van de klimaatraad. Vanaf dan is de Antwerpse klimaatraad een feit.

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten