Premie en subsidies voor natuur- en milieuverenigingen

Natuur- en milieuverenigingen kunnen een subsidie krijgen voor duurzame activiteiten.

 • Bewoners, Ondernemers, Professionals
 • -

Wie komt in aanmerking?

Beginnende en erkende natuur- en milieuverenigingen die in de stad Antwerpen een permanente werking rond natuur- of milieuzorg opzetten, komen in aanmerking voor financiële steun.

Hoeveel bedraagt de steun?

Er zijn drie soorten tegemoetkomingen, verdeeld in verhouding tot de geleverde inspanningen. Zo krijgen ook kleine, waardevolle initiatieven, vooral op het vlak van milieu, een duurzame erkenning. Ook wordt ruimte gecreëerd voor alternatieve vormen van natuurbeheer en bescherming van de biodiversiteit. Dit garandeert de kwaliteit van het stedelijke groen.

 1. Een startpremie is voor beginnende verenigingen die duurzame acties opzetten in de stad Antwerpen. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangen zij een bedrag van 275 euro. De aanvraag kan in het volgende werkjaar hernieuwd worden. Na twee opeenvolgende jaren kan een vereniging aanspraak maken op een werkingssubsidie als ze aan de andere voorwaarden beantwoordt.
 2. Een werkingssubsidie bestaat uit een basisbedrag en een bonus om de reguliere werking van milieu- of natuurverenigingen te steunen. Het totaalbedrag, tussen 220 en 1.220 euro, hangt af van de grootte, activiteitsgraad en publieksgerichtheid. 
 3. Een beheersubsidie is er voor terreinbeherende natuurverenigingen. De grootte van de subsidie hangt af van de oppervlakte en de eigendomssituatie van het beheerde terrein. Bewonersgroepen of wijkcomités kunnen de subsidie niet aanvragen om het buurt- of wijkgroen te onderhouden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvrager is gevestigd in Antwerpen of heeft een werking op het grondgebied van de stad.
 • Een vereniging maakt zich bekend als milieu- of als natuurvereniging.
  • Startpremies kunnen niet gecumuleerd worden met werkingssubsidies of beheersubsidies.
  • Startpremies en werkingssubsidies zijn niet cumuleerbaar met een subsidie op naam.
  • Startpremies en werkingssubsidies zijn cumuleerbaar met andere stedelijke subsidies of subsidies toegekend door een van de negen districten, maar eenzelfde activiteit kan maar eenmaal gesubsidieerd worden.
  • Beheersubsidies kunnen enkel verkregen worden door natuurverenigingen.
  • Beheersubsidies en werkingssubsidies mogen gecumuleerd worden.
 • Voor elk van de subsidieonderdelen gelden beperkende voorwaarden.

Hoe dien je een aanvraag in?

Vul onderstaand pdf-formulier in, voeg de gevraagde bijlagen toe en mail het naar: duurzame.stad@antwerpen.be.

Meer info

Duurzame stad
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 3777 
duurzame.stad@antwerpen.be.

Reglement en aanvraagdocumenten

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten