Mijn VerbouwLening

Met een Mijn VerbouwLening kan je jouw woning energiezuiniger maken en de woningkwaliteit verbeteren.

 • Bewoners
 • -

Met een Mijn VerbouwLening blijft je niet enkel dromen over een energiezuinige en aangename woning. Met de lening zorg je zo voor goede dakisolatie, nieuwe ramen of veilige elektriciteit. Lees verder of je in aanmerking komt.

Energie sparen = geld winnen

Energie besparen kan door het energielabel van je woning te verbeteren. Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen een energielabel A of A+ halen. Dit bereik je door je woning goed te isoleren, je verwarmingsbron te vernieuwen en hernieuwbare energie te installeren. Bovendien verhogen al deze ingrepen het comfort van je woning.

Bij stad Antwerpen kan je, als je aan een bepaalde voorwaarden voldoet, renteloos lenen om je woning energiezuinig te maken. Een goedkope lening en een lagere energiefactuur, dat is dubbele winst voor jou!

De stad biedt de Mijn VerbouwLening aan op basis van het Vlaams Energiebesluit.

Voor welke werken kan ik de lening aanvragen?

Je kan een renteloze (JKP 0%) Mijn VerbouwLening krijgen voor alle werken die je nodig kan hebben om je woning te renoveren tot een kwalitatieve woning met energielabel A of A+:

 • Dak: isolatie en renovatie;
 • Buitenmuur: isolatie en renovatie;
 • Vloer: isolatie en renovatie;
 • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk;
 • Condensatieketel op aardgas (enkel voor de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie);
 • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap;
 • Elektriciteit en sanitair;
 • Hernieuwbare energieproductie: zonnepanelen, zonneboiler, (hybride) warmtepomp en warmtepompboiler.

(JKP = Jaarlijks kostenpercentage)

Aandachtspunten:

Hoeveel kan ik lenen?

Je kan in totaal maximum 60.000 euro lenen per woning of appartement. De lening heeft een looptijd van maximum 25 jaar.

Per categorie van werk kan je maximum het bedrag (inclusief btw) dat op je offerte staat lenen.
Enkel voor binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair geldt er een maximum bedrag dat je kan lenen via de Mijn VerbouwLening.

Heb je nog een renteloze energielening lopen? Dan kan je via de Mijn VerbouwLening maximum 60.000 euro lenen min het leenbedrag van de renteloze energielening. Bijvoorbeeld: je hebt via de renteloze energielening 10.000 euro geleend voor het vervangen van je ramen. Je kan via de Mijn VerbouwLening nu nog maxmimum 50.000 aanvragen.

Voor deze werken gelden maximumbedragen:

 • Binnenrenovatie met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro.
 • Elektriciteit en sanitair met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro.

Is de lening ook iets voor mij?

Een Mijn VerbouwLening aan nul procent (JKP 0%) kan je aanvragen als

 • eigenaar-bewoner en je bent gedomicilieerd op het adres van de woning die je gaat renoveren;
 • eigenaar-toekomstige bewoner. Je bent nog niet gedomicilieerd op het adres van de woning die je gaat renoveren, maar zal er uiterlijk binnen de 36 maanden gedomicilieerd zijn (let op! Deze regeling moet nog definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering, momenteel geldt er een noodbesluit. We raden aan om te wachten met een aanvraag tot de definitieve goedkeuring.);
 • eigenaar-verhuurder (particulier of via sociaal verhuurkantoor);
 • niet-commerciële instelling (zoals een verenging van mede-eigenaars en coöperatieve vennootschappen).

Met eigenaar bedoelen we: "De persoon met een voldoende zakelijk recht in de premiewoning: volle eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht."

Je kan de Mijn VerbouwLening aanvragen voor een bestaand pand op het grondgebied van stad Antwerpen dat minstens 15 jaar oud is. 

Hieronder lees je de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je bent eigenaar-bewoner en alleenstaande met een max. gezamenlijk belastbaar inkomen van 46.170 euro OF 
 • Je bent eigenaar-bewoner en alleenstaande met minstens 1 persoon ten laste of koppel met of zonder pers(o)on(en) ten laste met een max. gezamenlijk belastbaar inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.700 euro per persoon extra ten laste.

Ben je feitelijk samenwonend met je partner en je partner is geen eigenaar van het pand?
Dan wordt er enkel rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van de eigenaar.

Ben je feitelijk samenwonend met je partner en je partner is wel mede-eigenaar van het pand?
Dan wordt er rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle eigenaars.

Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen dat vermeld staat op het laatste beschikbare aanslagbiljet. Dit kan je terugvinden op www.myminfin.be onder ‘documenten’.

 • Je bent eigenaar-verhuurder via een sociaal verhuurkantoor. Er zijn dan geen inkomensgrenzen van toepassing OF
 • Je ben particuliere eigenaar-verhuurder:
  • Er zijn dan geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake de maximale huurprijs: de huurprijs mag niet boven 1.000 euro per maand liggen. De maximale huurprijs leg je vast na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet je de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermelden.
  • Afhankelijk van het leningsbedrag, dient er gedurende 9 jaar een korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).
 • Je bent een niet-commerciële instelling zoals een vereniging van mede-eigenaars (VME) of een coöperatieve vennootschap: 
  • De VME kan enkel lenen voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
  • Het leenbedrag is maximum 60.000 euro met bijkomend 25.000 euro per appartement dat instapt in de Mijn VerbouwLening voor VME's.
  • De voorwaarde is dat er een geregistreerde VME is en er een syndicus (professioneel of niet-professioneel) is aangesteld. Een kredietverzekering kan eventueel vereist worden.
  • De aanvraag van de Mijn VerbouwLening moet goedgekeurd worden op de algemene vergadering (AV).
  • Alle informatie over de aanvraagprocedure kan je nalezen in de infofiche voor VME's onderaan deze pagina.
  • Voor werken aan de privatieve delen van het appartement, kunnen de eigenaars een persoonlijke aanvraag indienen voor een Mijn VerbouwLening.

Net een woning of appartement gekocht?

Heb je net een woning of appartement verworven en hiervoor een renteloos renovatiekrediet bij de bank of een energielening+ aangevraagd? Dan kan je geen Mijn VerbouwLening meer aanvragen.

Wie vanaf 1 januari 2023 een woning  met energielabel E of F of een appartement  met Energielabel D, E of F aankoopt met slechte energieprestatie, komt sowieso niet in aanmerking voor een Mijn VerbouwLening. Je kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij de bank. In geval van erfenis of schenking kan je een Mijn VerbouwLening afsluiten.

Wat heb ik nodig om de Mijn VerbouwLening aan te vragen?

Om als particulier een aanvraag te kunnen indienen voor een Mijn VerbouwLening heb je onderstaande gegevens en documenten nodig:

 • Identiteitskaart van alle kredietnemers;
 • Laatst beschikbare aanslagbiljet (enkel voor eigenaar-bewoners);
 • Rekeningnummer waarmee je de Mijn Verbouwlening zal afbetalen;
 • Gedetailleerde offerte(s) van de werken die je wil laten uitvoeren;
 • Bewijs van inkomsten: loonbrieven of rekeninguittreksels met storting van pensioen of uitkering (ziekte of werkloosheid) van de 3 laatste maanden;
 • Laatste jaarrekening (enkel voor zelfstandigen);
 • Indien van toepassing:
  • laatste rekeninguittreksel met de storting van het kindergeld (groeipakket); 
  • laatste 3 rekeninguittreksels met de storting van de alimentatie.
 • De ouderdom van je woning en het EPC-attest van je woning. Dit kan je terugvinden in je woningpas via https://woningpas.vlaanderen.be/. De ouderdom is nodig om te bepalen of jouw woning in aanmerking komt. Het EPC is informatief, je bent niet verplicht om dit toe te voegen;
 • Geregistreerd huurcontract of huurbelofte SVK. Je huurcontract registreren of opzoeken kan via www.myminfin.be;
 • Bewijs van huurinkomsten: rekeninguittreksels met storting van huurinkomsten van de 3 laatste maanden.
   

Hoe vraag ik een Mijn VerbouwLening aan?

Vraag hier je Mijn VerbouwLening aan

Door dit formulier in te vullen, bezorg je ons alle gegevens die nodig zijn om een Mijn VerbouwLening aan te vragen.

Aanvragen 

Wat heb ik nodig om de Mijn VerbouwLening voor een VME aan te vragen?

Om een aanvraag te kunnen indienen voor een Mijn VerbouwLening voor een VME heb je onderstaande gegevens en documenten nodig:

 • Gegevens van de VME;
 • Basisakte van het appartementsgebouw;
 • Het reglement van mede-eigendom met daarin de namen van alle mede-eigenaars, busnummer en adres;
 • De offerte(s) van de werken die de VME wenst uit te voeren;
 • Informatie over lopende kredieten of kredieten in aanvraag door de VME (enkel indien van toepassing);
 • Kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die in dit dossier worden vermeld en die gemachtigd zijn de leningsaanvrager-rechtspersoon te verbinden;
 • Identificatie (busnummer) van de mede-eigenaar(s) met een betalingsachterstal > 180 dagen: datum en bedrag van de lastenoproepen of afrekeningen én van de betalingen (enkel indien van toepassing); 
 • Gedetailleerde balansen en resultatenrekeningen van de laatste 3 jaar in hoofde van de vereniging of coöperatieve vennootschap (enkel indien van toepassing);
 • Verslag Algemene vergadering (AV) waaruit de aanstelling van de syndicus blijkt;
 • Identiteitskaart en gegevens van de (vrijwillige of professionele) syndicus;
 • Beheercontract of syndicuscontract (enkel bij professionele syndicus); 
 • Polis beroepsaansprakelijkheid of attest van verzekering voor vrijwillige en professionele syndicus;
 • PV of verslag AV met daarin de clausule vermeld in bijlage IV ‘clausule AV’ en aanwezigheidslijst met handtekening van alle aanwezige mede-eigenaars;  
 • Bijlage 1: Verplichte clausule op te nemen in het PV of verslag van de (Bijzondere) Algemene Vergadering (AV) van de VME;
 • Bijlage 2: Formulier voor mede-eigenaars die niet willen deelnemen aan de Mijn VerbouwLening.

Hoe vraag ik een Mijn VerbouwLening aan als VME?

Vraag hier je Mijn VerbouwLening aan als je syndicus of lid bent van een VME

Door dit formulier in te vullen, bezorg je ons alle gegevens die nodig zijn om een Mijn VerbouwLening aan te vragen.

Aanvragen 

Onderaan deze pagina vind je de documenten die je als VME moet toevoegen bij je aanvraag.

 

Hoe gaat het verder?

 • Een medewerker van het Energiehuis Antwerpen komt bij je langs en maakt samen met jou een plan op voor je woning. Dankzij dit plan kan je de juiste keuzes maken om energie te besparen. Je komt te weten in welke volgorde je best de energiebesparende werken laat uitvoeren. Je krijgt tips over je energieverbruik, je energiefactuur en je recht als consument om van energieleverancier te veranderen. Dit aanbod is enkel geldig voor wie in aanmerking komt voor de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwLening.
 • De stad kijkt je dossier na of het ontvankelijk en volledig is.
 • De stad voert een technische en financiële controle uit.
 • Indien nodig, kan een medewerker van het Energieteam OCMW je contacteren voor een sociaal onderzoek.
 • Je kredietaanvraag wordt goedgekeurd en je wordt uitgenodigd om je contract te ondertekenen.
 • Je kan je contract ook digitaal ondertekenen. Hier lees je hoe digitaal ondertekenen werkt.
 • De uitbetaling gebeurt op basis van gedetailleerde (voorschot)facturen. 
 • De terugbetaling van de Mijn VerbouwLening gebeurt altijd per domiciliëring. 

Goed om weten

Neem contact met ons op

Via dit e-formulier kan je ons al je vragen over energie stellen. Je kan er alle nodige gegevens achterlaten om je te contacteren.

Aanvragen 

Isolatie van plat dak en installatie PV-panelen als voorbeeld

Dit rekenvoorbeeld toont je hoe snel je een investering terugverdiend en hoeveel je maandelijks moet afbetalen. De terugverdientijd kan nog verbeteren door mogelijke premies.

rekenvoorbeeld dakisolatie plat dak (50m²) en installatie PV-panelen
  Renteloze Mijn VerbouwLening (JKP 0%)
Investering isolatie plat dak en PV-panelen
Leenbedrag 17.000 euro
Rentevoet 0% vast
Dossierkosten 0 euro
Jaarlijks kostenpercentage 0%
Duur van de kredietovereenkomst 15 jaar/180 maanden
Totaal terug te betalen 17.000 euro
Maandelijks terug te betalen 94,44 euro
Terugverdientijd 6 jaar
Jaarlijkse winst/besparing 1800 euro
Winst na 10 jaar 5500 euro

 

Nieuwe woning of appartement renoveren na aankoop, schenking of erfenis

Bewoners

Lees meer

Gratis advies bij jouw energie- en renovatievragen

Lees meer

Zo onderteken je het contract voor je Mijn VerbouwLening digitaal

Bewoners

Lees meer

Hier vind je je gezamenlijk belastbaar inkomen

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten