Mijn VerbouwLening

Met een Mijn VerbouwLening kan je jouw woning energiezuiniger maken en de woningkwaliteit verbeteren.

 • Bewoners
 • -

Met een Mijn VerbouwLening blijft je niet enkel dromen over een energiezuinige en aangename woning. Met de lening zorg je zo voor goede dakisolatie, nieuwe ramen of veilige elektriciteit. Lees verder of je in aanmerking komt.

Start pas met je werken op het moment dat je je lening ondertekend hebt. Zo ben je zeker dat je het budget in handen hebt en kan je jouw aannemer betalen.

Energie sparen = geld winnen

Energie besparen kan door het energielabel van je woning te verbeteren. Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen een energielabel A of A+ halen. Dit bereik je door je woning goed te isoleren, je verwarmingsbron te vernieuwen en hernieuwbare energie te installeren. Bovendien verhogen al deze ingrepen het comfort van je woning.

Bij stad Antwerpen kan je, als je aan een bepaalde voorwaarden voldoet, voordelig lenen om je woning energiezuinig te maken. Een goedkope lening en een lagere energiefactuur, dat is dubbele winst voor jou!

De stad biedt de Mijn VerbouwLening aan op basis van het Vlaams Energiebesluit.

Voor welke werken kan ik de lening aanvragen?

Je kan een Mijn VerbouwLening krijgen voor alle werken die je nodig kan hebben om je woning te renoveren tot een kwalitatieve woning met energielabel A of A+:

 • Dak: isolatie en renovatie;
 • Buitenmuur: isolatie en renovatie;
 • Vloer: isolatie en renovatie;
 • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk;
 • Condensatieketel op aardgas (enkel voor de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie);
 • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap;
 • Elektriciteit en sanitair;
 • Hernieuwbare energieproductie: zonnepanelen, zonneboiler, (hybride) warmtepomp en warmtepompboiler.

Aandachtspunten:

Hoeveel kan ik lenen?

Je kan in totaal maximum 60.000 euro lenen per woning of appartement. De lening heeft een looptijd van maximum 25 jaar. Voor nieuwe kredietaanvragen bedraagt de rente 2,25% (JKP = 2,25%).

Je kan jouw gewenste krediet berekenen via deze rentesimulator.

Per categorie van werk kan je maximum het bedrag (inclusief btw) dat op je offerte staat lenen.
Enkel voor binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair geldt er een maximum bedrag dat je kan lenen via de Mijn VerbouwLening.

Heb je nog een renteloze energielening lopen? Dan kan je via de Mijn VerbouwLening maximum 60.000 euro lenen min het leenbedrag van de renteloze energielening. Bijvoorbeeld: je hebt via de renteloze energielening 10.000 euro geleend voor het vervangen van je ramen. Je kan via de Mijn VerbouwLening nu nog maxmimum 50.000 aanvragen.

Voor deze werken gelden maximumbedragen:

 • Binnenrenovatie met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro.
 • Elektriciteit en sanitair met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro.

Is de lening ook iets voor mij?

Een Mijn VerbouwLening kan je aanvragen als:

 • eigenaar-bewoner en je bent gedomicilieerd op het adres van de woning die je gaat renoveren;
 • eigenaar-toekomstige bewoner. Je bent nog niet gedomicilieerd op het adres van de woning die je gaat renoveren, maar zal er uiterlijk binnen de 36 maanden gedomicilieerd zijn;
 • eigenaar-verhuurder (particulier of via sociaal verhuurkantoor);
 • niet-commerciële instelling (zoals een verenging van mede-eigenaars en coöperatieve vennootschappen).

Met eigenaar bedoelen we: "De persoon met een voldoende zakelijk recht in de premiewoning: volle eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht."

Je kan de Mijn VerbouwLening aanvragen voor een bestaand pand op het grondgebied van stad Antwerpen dat minstens 15 jaar oud is. 

Hieronder lees je de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je bent eigenaar-bewoner en alleenstaande met een max. gezamenlijk belastbaar inkomen van 51.840 euro OF 
 • Je bent eigenaar-bewoner en alleenstaande met minstens 1 persoon ten laste of koppel met of zonder pers(o)on(en) ten laste met een max. gezamenlijk belastbaar inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 4.160 euro per persoon extra ten laste.

Ben je feitelijk samenwonend met je partner en je partner is geen eigenaar van het pand?
Dan wordt er enkel rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van de eigenaar.

Ben je feitelijk samenwonend met je partner en je partner is wel mede-eigenaar van het pand?
Dan wordt er rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle eigenaars.

Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen dat vermeld staat op het laatste beschikbare aanslagbiljet. Dit kan je terugvinden op www.myminfin.be onder ‘documenten’.

 • Je bent eigenaar-verhuurder via een sociaal verhuurkantoor. Er zijn dan geen inkomensgrenzen van toepassing OF
 • Je ben particuliere eigenaar-verhuurder:
  • Er zijn dan geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake de maximale huurprijs: de huurprijs mag niet boven 1.000 euro per maand liggen. De maximale huurprijs leg je vast na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet je de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermelden.
  • Afhankelijk van het leningsbedrag, dient er gedurende 9 jaar een korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).
 • Je bent een niet-commerciële instelling zoals een vereniging van mede-eigenaars (VME) of een coöperatieve vennootschap: 
  • De VME kan enkel lenen voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
  • Het leenbedrag is maximum 60.000 euro met bijkomend 25.000 euro per appartement dat instapt in de Mijn VerbouwLening voor VME's.
  • De voorwaarde is dat er een geregistreerde VME is en er een syndicus (professioneel of niet-professioneel) is aangesteld. Een kredietverzekering kan eventueel vereist worden.
  • De aanvraag van de Mijn VerbouwLening moet goedgekeurd worden op de algemene vergadering (AV).
  • Alle informatie over de aanvraagprocedure kan je nalezen in de infofiche voor VME's onderaan deze pagina.
  • Voor werken aan de privatieve delen van het appartement, kunnen de eigenaars een persoonlijke aanvraag indienen voor een Mijn VerbouwLening.

Net een woning of appartement gekocht?

Heb je net een woning of appartement verworven en hiervoor een renteloos renovatiekrediet bij de bank of een energielening+ aangevraagd? Dan kan je geen Mijn VerbouwLening meer aanvragen.

Kocht je sinds 1 januari 2023 een woning of een appartement met energielabel E of F, dan kom je niet in aanmerking voor een Mijn VerbouwLening. Je kan wel een verbouwlening afsluiten bij je bank en je komt mogelijk in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

Kreeg je een woning door erfenis of schenking, dan kan je wel een Mijn VerbouwLening afsluiten.

Wat heb ik nodig om de Mijn VerbouwLening aan te vragen?

Om als particulier een aanvraag te kunnen indienen voor een Mijn VerbouwLening heb je onderstaande gegevens en documenten nodig:

 • Identiteitskaart van alle kredietnemers/aanvragers;
 • Attest van gezinssamenstelling (via het smartloket van Antwerpen); 
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting van alle kredietnemers/aanvragers (via My Minfin) (dit document is enkel nodig voor eigenaar-bewoners);
 • Rekeningnummer waarmee je de Mijn Verbouwlening zal afbetalen;
 • Gedetailleerde prijsofferte(s) van de werken die je wil laten uitvoeren;
 • Bewijs van inkomsten: loonbrieven of rekeninguittreksels met storting van pensioen of uitkering (ziekte of werkloosheid) van de 3 laatste maanden van alle kredietnemers/aanvragers;
 • Laatste jaarrekening (dit document is enkel nodig voor zelfstandigen);
 • Meest recente eindfactuur (jaarfactuur) van energie; 
 • Eigendomsakte van de woning. Je vindt die op My Minfin. Je opent daar het onderdeel 'Mijn Woning' en klikt onderaan op 'Mijn akten raadplegen', daar download je de juiste akte. Als dat niet lukt kan je een schermafdruk maken van 'Mijn huidige onroerende goederen'. Je kan de samenvatting openklappen en je vindt dit onder 'Mijn onroerende gegevens raadplegen'. Zo kan je aantonen dat je in de woning werken mag laten uitvoeren (schenkingsakte of overlijdensakte in geval van erfenis komen ook in aanmerking); 
 • Indien van toepassing:
  • Laatste rekeninguittreksel met de storting van het kindergeld (groeipakket); 
  • Laatste 3 rekeninguittreksels met de storting van de alimentatie en scheidingsakte;
  • Startverklaring EPB;
  • Foto van de woning;
  • De ouderdom van je woning en het EPC-attest van je woning. Dit kan je terugvinden in je Woningpas. De ouderdom is nodig om te bepalen of jouw woning in aanmerking komt. Het EPC is informatief, je bent niet verplicht om dit toe te voegen;
  • Geregistreerd huurcontract of huurbelofte (intentie/huurovereenkomst) met het Sociaal Verhuur Kantoor. Je huurcontract registreren of opzoeken kan via My Minfin;
  • Bewijs van huurinkomsten: rekeninguittreksels met storting van huurinkomsten van de 3 laatste maanden.

Op MyMinfin vind je de eigendomsgegevens van je woning. 

Hoe vraag ik een Mijn VerbouwLening aan?

Vraag hier je Mijn VerbouwLening aan

Door dit formulier in te vullen, bezorg je ons alle gegevens die nodig zijn om een Mijn VerbouwLening aan te vragen.

Aanvragen 

Deze handleiding kan je gebruiken om de aanvraag correct in te vullen.

Let op! Wegens het succes van de Mijn VerbouwLening loopt de wachttijd tot het uitbetalen van je leenbedrag op. Start niet met de werken tot je jouw budget in handen hebt.

Wat heb ik nodig om de Mijn VerbouwLening voor een VME aan te vragen?

Om een aanvraag te kunnen indienen voor een Mijn VerbouwLening voor een VME heb je onderstaande gegevens en documenten nodig:

Hoe vraag ik een Mijn VerbouwLening aan als VME?

Vraag hier je Mijn VerbouwLening aan als je syndicus of lid bent van een VME

Door dit formulier in te vullen, bezorg je ons alle gegevens die nodig zijn om een Mijn VerbouwLening aan te vragen.

Aanvragen 

Onderaan deze pagina vind je de documenten die je als VME moet toevoegen bij je aanvraag. Lees om te beginnen zeker ook nog eens de algemene infofiche voor de VME-Mijn VerbouwLening door.

Let op! Wegens het succes van de Mijn VerbouwLening loopt de wachttijd tot het uitbetalen van je leenbedrag op. Start niet met de werken tot je jouw budget in handen hebt.

 

Hoe gaat het verder?

 • Een medewerker van het Energiehuis Antwerpen komt bij je langs en maakt samen met jou een plan op voor je woning. Dankzij dit plan kan je de juiste keuzes maken om energie te besparen. Je komt te weten in welke volgorde je best de energiebesparende werken laat uitvoeren. Je krijgt tips over je energieverbruik, je energiefactuur en je recht als consument om van energieleverancier te veranderen. Dit aanbod is enkel geldig voor wie in aanmerking komt voor de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwLening.
 • De stad kijkt je dossier na of het ontvankelijk en volledig is.
 • De stad voert een technische en financiële controle uit.
 • Indien nodig, kan een medewerker van het Energieteam OCMW je contacteren voor een sociaal onderzoek.
 • Je kredietaanvraag wordt goedgekeurd en je wordt uitgenodigd om je contract te ondertekenen.
 • Je kan je contract ook digitaal ondertekenen. Hier lees je hoe digitaal ondertekenen werkt.
 • Let op! Wegens het succes van de Mijn VerbouwLening loopt tot wachttijd tot het uitbetalen van je leenbedrag op. Start niet met de werken tot je jouw budget in handen hebt.
 • De terugbetaling van de Mijn VerbouwLening gebeurt altijd per domiciliëring. 

Goed om weten

Neem contact met ons op

Via dit e-formulier kan je ons al je vragen over energie stellen. Je kan er alle nodige gegevens achterlaten om je te contacteren.

Aanvragen 

Opgelet - phishingmails

Er circuleren frauduleuze berichten over (energie)premies. Het Energiehuis van stad Antwerpen vraagt enkel in uitzonderlijke gevallen gegevens op via e-mail. Je herkent onze e-mails, omdat het adres eindigt op '@antwerpen.be'. Twijfel je aan de echtheid van een mail? Neem dan telefonisch contact met ons op via 03 217 08 11. 

Voor meer informatie over hoe je phishing kan herkennen en rapporteren, zie https://www.vlaanderen.be/consumentenbescherming/phishing

Cyberaanval stad Antwerpen

Na de cyberaanval van 6 december 2022 vroegen we aan klanten die al een dossier indienden om dat dossier opnieuw in te dienen via een beveiligd formulier van Vlaanderen. Het afhandelen van leningaanvragen verloopt nog altijd iets trager dan gewenst.

Nieuwe woning of appartement renoveren na aankoop, schenking of erfenis

Bewoners

Lees meer

Gratis advies bij jouw energie- en renovatievragen

Lees meer

Zo onderteken je het contract voor je Mijn VerbouwLening digitaal

Bewoners

Lees meer

Hier vind je je gezamenlijk belastbaar inkomen

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten