Renovatiepremie voor verhuurders

Omdat bijna 60 procent van de Antwerpenaren in huurpanden woont, wil de stad verhuurders met een premie ondersteunen om die panden energiezuiniger te maken.

 • Bewoners, Organisaties
 • -

Stad Antwerpen wil verhuurders met een extra subsidie overtuigen om hun huurpanden energetisch te renoveren en tegelijkertijd de woningkwaliteit te verbeteren en de betaalbaarheid voor huurders te garanderen. Door jouw huurpand te renoveren draag je bovendien bij aan de  klimaatdoelstellingen.  

Wat is het?

Binnen de Vlaamse Mijn VerbouwPremie behoren verhuurders automatisch tot de hoogste inkomenscategorie. De stad zorgt er met haar bijkomende premie voor dat verhuurders op een gelijke steun kunnen rekenen als de middelste inkomenscategorie voor werken die dak, buitenmuren, vloer en ramen en deuren energetisch verbeteren.

Je kan de stedelijke premie met de Vlaamse combineren.

We voorzien ook regelmatig digitale infossies over het advies en de premies.

Wie komt er voor de premie in aanmerking?

 • Particuliere verhuurders en wooncoöperaties of verenigingen met sociaal oogmerk die er een zakelijk recht op hebben van een residentieel pand (woning of appartement) op Antwerps grondgebied;
 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn;
 • Het pand voldoen aan alle wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, met inbegrip van de nodige omgevingsvergunning;
 • Het huurpand is verhuurd met een geregistreerd huurcontract;
 • Er is een geldig EPC-attest;
 • Het huurpand beschikt na de werken over een aparte badkamer, minimaal dubbel glas (in alle raampartijen) en dakisolatie.

Wie komt er niet voor de premie in aanmerking?

 • Vennootschappen;
 • Huurpanden waarop een herstelvordering van toepassing is of waarop een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring rust;
 • Gebouwen jonger dan 15 jaar;  
 • Woonboten, woonwagens, caravans en tiny houses;  
 • Sociale huurwoningen;  
 • Kamerwoningen;  
 • Niet-residentiële gebouwen.

Voor welke werken krijg je de premie?

Werken   Ondersteuning verhuurder  

Dak: Isolatie en renovatie 

35% van de factuur tot maximum 4025 euro 

Buitenmuren: Isolatie en renovatie  

35% van de factuur tot maximum 4200 euro 

Vloer: Isolatie en renovatie 

35% van de factuur tot maximum 1050 euro 

Ramen en deuren: Glas en buitenschrijnwerk

Let op: volg de ventilatie-eis voor deze werken.

35% van de factuur tot maximum 3850 euro 

Maximale huurprijzen

De ondersteuning is gekoppeld aan maximale huurprijzen. Om in aanmerking te komen voor de premie, mag je het pand verhuren voor een periode van 9 jaar aan huurprijzen die gelijk of lager zijn dan de bedragen aangegeven in onderstaande tabel. Deze publicatie vervangt artikel 14 uit het reglement dat je onderaan deze pagina vindt. Jaarlijks vindt je hier de nieuwe, geldende bedragen.

  WONING/EGW WONING/EGW WONING/EGW APPARTEMENTEN/MGW APPARTEMENTEN/MGW APPARTEMENTEN/MGW
slaapkamers D C B, A of A+ C B A of A+
  300-399 200-299 minder dan 200 200-299 100-199 Minder dan 100
0       € 596,80 € 630,58 € 664,36
1 € 713,20 € 752,82 € 792,43 € 695,37 € 734,00 € 772,64
2 € 856,05 € 903,40 € 950, 92 € 834,44 € 880,80 € 927,17
3 € 998,49 € 1.053,95 € 1.109,41 € 973,52 € 1.027,60 € 1.081,68
4 en 4+ € 1.069,81 € 1.129,24 € 1.188,64 € 1.043,07 € 1.101,01 € 1.158,95

Deze huurbedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2024 en gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2023 (128,3). Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het jaar dat voorafgaat aan de aanpassing.

Hoe werkt het?

Vraag je ondersteuning aan na de uitvoering van de werken, maar binnen 1 jaar na de laatste factuurdatum. Je doet dit via dit e-formulier.

Heb je nog vragen? Stel die dan via verhuurder@antwerpen.be
 
Voeg volgende bewijsstukken en attesten toe:

 • Facturen van de uitgevoerde werken;  
 • Geldig keuringsbewijs van de CV-installatie, conform het Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater; 
 • Geldig attest gelijkvormigheid voor de elektrische installatie conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019; 
 • Geldig energieprestatiecertificaat (EPC), opgemaakt na de uitgevoerde werken ; 
 • Bewijs van aanvraag of toekenning van de Vlaamse Mijn Verbouwpremie  voor de uitgevoerde werken; 
 • Huurcontract en bewijs van registratie.  

Naast deze bewijsstukken kan de stad alle bijkomende inlichtingen inwinnen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van je aanvraag. Hou er rekening mee dat ook een plaatsbezoek tot de mogelijkheden behoort.  

Wanneer ontvang je de premie?

De ontvangst en volledigheid van de aanvraag bevestigen we je binnen een termijn van 45 kalenderdagen. Wanneer je aanvraag onvolledig is, stuurt de stad je een bericht om de ontbrekende informatie aan te vullen. Je hebt dan 45 kalenderdagen de tijd om de info over te maken. 

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt, zal de aanvraag geweigerd worden.   

Het indienen van een aanvraag die aan alle voorwaarden voldoet, creëert geen principieel recht op toekenning van ondersteuning. De aanvragen zullen behandeld worden volgens het FIFO-principe (First In First Out). Wanneer de beschikbare kredieten zijn toegewezen, zullen de overige aanvragen geweigerd worden.

Rekenvoorbeeld: 

Als een verhuurder een investering doet van 6000 euro in dakisolatie, 15.000 euro in buitenmuurisolatie, 3000 euro in vloerisolatie en 18.000 euro in glas en buitenschrijnwerk, is de ondersteuning:

 • 2100 euro voor dakisolatie 
 • 4200 euro voor buitenmuurisolatie 
 • 1050 euro voor vloerisolatie 
 • 3850 euro voor glas en buitenschrijnwerk 

In totaal kan deze verhuurder dus rekenen op een premie van 11.200 euro bovenop eventuele Vlaamse premies.  

Is combineren mogelijk?

De premie is combineerbaar met alle andere stedelijke, Vlaamse of andere premies. Kijk op www.premiezoeker.be als je meer ondersteuning voor jouw werken wil onderzoeken.

Je kan de premie niet combineren met werken die je laat uitvoeren om woonentiteiten gekoppeld aan een handelspand betreedbaar te maken.

Vraag je renovatiepremie voor verhuurders aan

Renoveerde je een verhuurpand? De stad wil je ondersteunen met een premie!

Aanvragen 

 

Gratis renovatiebegeleiding voor verhuurders

Lees meer

Mijn VerbouwLening

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten