Premie voor energetische renovatie appartementen

Met deze premie biedt stad Antwerpen steun aan de mede-eigenaars en syndici van Antwerpse meergezinswoningen om hun gebouw zo energiezuinig als mogelijk te maken.

 • Bewoners
 • -

Wat is het?  

De stad wil verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) van appartementsgebouwen bijstaan bij hun grondige energetische renovaties.   

De premie van de stad biedt je daarom een extra stimulans om je appartementsgebouw te renoveren tot label A (minder dan 100 kWh/(m²jaar) of label B (tussen 200 en 100 kWh/(m²jaar).

Gebouwen waarin de VME er bovenop deze energiesprong in slaagt om fossielvrij te gaan, kunnen rekenen op een bonus bovenop de basisondersteuning.

Deze premie betaalt, afhankelijk van het gehaalde label, tot 20% van je gemaakte investeringen terug. De premie kan gecombineerd worden met de Vlaamse Mijn VerbouwLening en/of de Mijn VerbouwPremie. De stad biedt je bovendien met de renovatiecoaching voor appartementsgebouwen een service die VME’s kan voorbereiden op ingrijpende werken.

Samen met experts wordt er een renovatiemasterplan opgemaakt voor grote appartementsgebouwen. Dat stappenplan geeft je een goed inzicht in hoe je jouw gebouw gedurende de komende jaren kan renoveren, de kost daarvan en de opbrengst op lange termijn.

Wie komt er voor de premie in aanmerking? 

 • Verenigingen van mede-eigenaars (VME’s);
 • Syndici met een mandaat van de VME om investeringsbeslissingen te nemen.

Wanneer komt het gebouw voor een premie in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de investeringsondersteuning moet het gebouw aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Het gebouw moet op het grondgebied van stad Antwerpen gelegen zijn;
 • Het gebouw is minstens 20 jaar oud;
 • Het gebouw moet voor minimum 75% uit wooneenheden bestaan;
 • Het gebouw moet voldoen aan de geldende wetgeving. Het betreft de wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en monumentenzorg. Indien dit niet het geval is, zal mogelijks de verplichting van het bekomen van een toestand vergund geacht worden opgenomen in het advies.

Ingediende facturen voor de premie mogen maximaal een jaar oud zijn.

Hoe werkt het? 

Stap 1: Vraag de subsidie aan na of voor de werken

Na de werken de premie aanvragen: 

Je kan de subsidie uiterlijk 1 jaar de uitvoering van de werken aanvragen. Hiervoor wordt gekeken naar de factuurdatum.

We vragen naast jouw contactgegevens en de locatiegegevens van het perceel ook om de uitgevoerde werken duidelijk te omschrijven. Je voegt ook het verslag van de Algemene Vergadering waarin de investeringsbeslissing werd goedgekeurd en het verslag van de Algemene Vergadering waarin de offertes werden goedgekeurd toe. De goedgekeurde offertes en de berekening van de energiebesparing volgens de principes van de EPC-software voeg je ook toe. Maak met de label-tool tweemaal een EPC: eenmaal van de waarde voor de energiewerken en eenmaal van het resultaat na de energetische renovatiewerken. Als laatste voeg je ook de facturen van de uitgevoerde werken toe.

Voor de werken de premie aanvragen:

Met deze werkwijze kan je op basis van de voorschotfacturen maximaal 50% van de goedgekeurde premie laten uitbetalen. De uitbetaling van het saldo van de subsidie gebeurt na voorlegging van de eindfacturen, die je uiterlijk 1 jaar na de factuurdatum bezorgt.

We vragen naast jouw contactgegevens en de locatiegegevens van het perceel ook om de planning en het type van werk te omschrijven. Je voegt ook het verslag van de Algemene Vergadering waarin de investeringsbeslissing werd goedgekeurd en het verslag van de Algemene Vergadering waarin de offertes werden goedgekeurd toe. De goedgekeurde offertes en de berekening van de energiebesparing volgens de principes van de EPC-software voeg je ook toe. Maak met de label-tool tweemaal een EPC: eenmaal van de waarde voor de energiewerken en eenmaal van het resultaat na de energetische renovatiewerken. Als laatste voeg je de beschikbare voorschotfacturen van de uitgevoerde werken toe.

Vragen over de premie? Mail naar energiehuis@antwerpen.be

Stap 2: Ontvang de premie 

Je ontvangt allereerst een automatische bevestiging met dossiernummer. Deze melding betekent alleen dat jouw aanvraag goed ontvangen werd, zonder de volledigheid van het dossier al te controleren. Bewaar je dossiernummer goed.
De volledigheid van de ondersteuningsaanvraag bevestigen we je binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Wanneer je aanvraag onvolledig is, stuurt de stad je een bericht om de ontbrekende informatie aan te vullen. Je hebt dan 30 kalenderdagen de tijd om de info over te maken. 

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt, zal de aanvraag geweigerd worden.

Binnen de 90 dagen na de ontvangst melding zal de stad een beslissing nemen over je ondersteuningsaanvraag.

Benieuwd voor welke financiële steun je in aanmerking komt?  

De premie hangt af van de energiesprong. Onderstaande tabel geeft een inschatting van de premiebedragen.

Ingreep Percentage

Maximale ondersteuning

per wooneenheid

Energielabel B:  200 tot 100 kWh/m²/jaar 15% van de factuur tot maximum 6000 euro
Energielabel A:  minder dan 100 kWh/m²/jaar 20% van de factuur tot maximum 12.000 euro
Bonus voor fossielvrij 10% van de factuur tot maximum 4000 euro

Bedankt voor jouw investering! 

Wist je dat deze investering helpt om de klimaatdoelstelling te halen. Dankzij jouw investering: 

 • Help je mee om tegen 2030 naar een vermindering van 50 tot 55% CO2-uitstoot en tegen 2050 naar klimaatneutraliteit te gaan.
 • Woningen zijn verantwoordelijk voor bijna 25% van de Antwerpse CO2-uitstoot, door jouw energetische renovatie vermindert de CO2-uitstoot.
 • Help je mee om het woonpatrimonium in de stad energetisch te renoveren en zo de CO2 – uitstoot te verminderen. Appartementsgebouwen maken ongeveer 70% uit van het particulier woonpatrimonium van de stad. Om het A-label op gebouwniveau te bereiken is de energetische renovatie van de gemeenschappelijke delen essentieel. Deze gemeenschappelijke delen omvatten de gebouwschil en vaak ook de opwekking en het verbruik van energie (gemeenschappelijke stookinstallatie en hernieuwbare energie).
 • Is je gebouw een voorbeeldproject voor andere gebouwen die tegen 2050 de sprong moeten maken naar EPC-label A.

Wat met het combineren van premies?

De ondersteuning van de stad is combineerbaar met premies en energieleningen van andere overheden (o.a. Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening). Het totale premiebedrag mag in geen geval het factuurbedrag overschrijden.

Eerst wat inspiratie opdoen?

Dat kan, lees het verhaal van Brabo I en ontdek hoe de VME dit pand samen met alle bewoners renoveert.

Lees meer

Je vindt onderaan deze pagina het volledige reglement zoals gepubliceerd in de gemeenteraad. Je vindt onderaan deze pagina ook de lijst van werken die in aanmerking komt.

Via deze link vind je meer info over CondoReno. Deze premie werd uitgewerkt in het kader van het subsidieproject EU LIFE project.


 

 • Reglement Ondersteuning voor energierenovatie van appartementsgebouwen

  Lees hier het volledige reglement na, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Hoe de labelsprong berekenen? Bereken je labelsprong via de EPC-berekeningstool (zie bovenaan deze pagina) en maak twee maal een pdf: eenmaal van de waarde voor de energiewerken en eenmaal van het resultaat na de energetische renovatiewerken.

Gratis verbouwadvies voor appartementsgebouwen

Lees meer

Premie voor renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Ondernemers, Professionals, Bewoners

Lees meer

Gratis renovatiebegeleiding voor verhuurders

Lees meer

Mijn VerbouwLening

Bewoners

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten