Ontvang steun van het Klimaatfonds voor jouw straf project

Het Klimaatfonds lanceert jaarlijks nieuwe oproepen voor straffe en impactvolle projecten. Strategische klimaatprojecten van bedrijven, organisaties of bewoners(collectieven) kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Hou deze pagina in de gaten voor nieuwe oproepen.

 • Ondernemers, Professionals, Bewoners
 • 01/05/2024, 21:59 uur

De stad Antwerpen trekt jaarlijks een budget uit voor innovatieve projecten die bijdragen aan de Antwerpse klimaatambities. Via het Klimaatfonds lanceert ze daarom elk jaar een of meerdere oproepen voor projecten die het verschil kunnen maken.

Op deze pagina verschijnen steeds de nieuwe oproepen voor kandidaturen. 

Oproepen van 2024

Oproep 'Den Dam, een parate wijk bij wateroverlast'

De klimaatverandering zorgt ervoor dat we steeds vaker geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden zoals hevige regenbuien. Deze kunnen wateroverlast veroorzaken in straten en huizen. Met deze oproep gaan stad Antwerpen en Brandweerzone Antwerpen op zoek naar projecten van bewoners, ondernemers of verenigingen die kunnen bijdragen aan de paraatheid van een wijk bij wateroverlast. De projecten worden getest in wijk Den Dam.

Een project indienen kon tot en met 1 mei 2024.

Den Dam, een parate wijk bij wateroverlast

Lees alles over deze nieuwe oproep.

Ga naar de oproep 

 

Afgesloten oproepen

Oproepen van 2023

Thematische oproep voor professionals: Linkeroever klimaatneutraal tegen 2030

Herhaling thematische oproep voor professionals: Klimaatadaptatie op private percelen

Oproepen van 2022

Thematische oproep: Hernieuwbare energie in meergezinswoningen

Thematische oproep:  Klimaatadaptatie op private percelen

Open oproep Antwerpen Klimaatstad

Welke projecten komen in aanmerking voor ondersteuning?

 • Een project moet plaatsvinden op of effect hebben op het grondgebied van de stad Antwerpen of de districten. 
 • Ingediende projecten moeten bijdragen aan:
  • het verminderen van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld op vlak van energie, mobiliteit, …
  • het verhogen van de weerbaarheid van Antwerpen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, bijvoorbeeld op vlak van groen, water, hitte,…
  • een gezondere leefomgeving bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit, geluid, biodiversiteit. 

Voor alle projecten is het reglement Klimaatfonds altijd van toepassing. Voor elke oproep wordt aanvullend ook een toelichtingsdocument opgesteld, waarin bijkomende voorwaarden kunnen worden opgelegd aan de projecten. Lees dus grondig de detailpagina en het toelichtingsdocument van de oproep waarvoor je een dossier wil indienen!

Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

Het bedrag van de financiële ondersteuning verschilt voor elke oproep maar kan het maximaal bedrag van 60.000 euro niet overschrijden.  

Welke kosten kan je inbrengen?

De kosten die je kan inbrengen, worden per oproep bepaald. Het Klimaatfonds voorziet in:

 • een algemene oproep: hiervoor komen alle werkingskosten in aanmerking zoals bijvoorbeeld personeelskost, organisatiekost, klein materiaal;..
 • een investeringsoproep: hiervoor komen investeringskosten in aanmerking zoals bv. aankoop van technische installaties.

De stad moet op voorhand de kosten accepteren. Ze moeten een concreet en aantoonbaar verband hebben met het project. Een project loopt maximaal over een periode van 2 jaar. De steun wordt uitbetaald in 2 keren:

 • 50% krijg je nadat het college jouw project heeft goedgekeurd;
 • 50 % krijg je nadat het eindverslag van jouw project gunstig beoordeeld wordt.

Een project indienen

Er zijn momenteel geen lopende oproepen.

Meer informatie

Heb je nog praktische vragen over het Klimaatfonds? Dan kan je die altijd stellen via duurzame.stad@antwerpen.be.

Hou deze pagina in de gaten voor nieuwe oproepen of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

1 mei
Thematische oproep 'Den Dam, een parate wijk bij wateroverlast'

Bewoners, Professionals, Scholen

Lees meer

17 aug.
Het Klimaatfonds ondersteunt vijf projecten die de CO2-uitstoot op Linkeroever helpen verminderen

Professionals, Scholen, Ondernemers

Lees meer

Steun voor 3 klimaatadaptatieprojecten

Scholen, Ondernemers, Professionals, Bewoners

Lees meer

Algemeen reglement Klimaatfonds

Ondernemers, Professionals, Bewoners

Lees meer

Privacy verklaring Klimaatfonds

Professionals, Bewoners, Bewoners

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten