Ontvang een subsidie van het Klimaatfonds voor jouw straf klimaatproject

Het Klimaatfonds lanceert jaarlijks nieuwe oproepen voor straffe en impactvolle projecten. Strategische klimaatprojecten van bedrijven, organisaties of bewoners(collectieven) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Hou deze pagina in de gaten voor nieuwe oproepen!

 • Ondernemers, Professionals
 • -

De stad Antwerpen trekt jaarlijks een budget uit voor innovatieve projecten die bijdragen aan de Antwerpse klimaatambities. Via het Klimaatfonds lanceert ze daarom elk jaar een of meerdere oproepen voor projecten die het verschil kunnen maken.

Op deze pagina verschijnen steeds de nieuwe oproepen voor kandidaturen. 

Oproepen van 2023

Nieuwe thematische oproepvoor professionals: Linkeroever klimaatneutraal tegen 2030

Bedrijven en organisaties die een project opzetten dat op een of andere manier kan bijdragen aan minder uitstoot op Linkeroever tegen 2030, kunnen steun krijgen via het Antwerpse Klimaatfonds.  

Projecten kunnen heel uiteenlopend zijn: van sensibiliseren of adviseren van specifieke doelgroepen rond energie tot studiewerk dat aanleiding geeft tot investeringen; van nieuwe technologie uittesten tot pilootprojecten van bestaande dienstverlening op Linkeroever. 

Een project indienen kon tot en met 14 juni 2023.

Oproep voor professionals: Linkeroever klimaatneutraal tegen 2030

Lees alles over de nieuwe oproep van het Klimaatfonds

Ga naar de oproep 

 

Herhaling thematische oproep 'Klimaatadaptatie op private percelen' voor professionals

In 2022 lanceerde het Klimaatfonds een oproep naar professionals rond klimaatadaptatie op private percelen. Deze oproep werd in 2023 herhaald. Een project indienen kon tot en met 8 mei 2023.

Lees hier alles over de oproep 'Klimaatadaptatie op private percelen' voor professionals.

Oproepen van 2022

Thematische oproep 'Hernieuwbare energie in meergezinswoningen'

In juni 2022 lanceerde Stad Antwerpen een thematische oproep die zich richt tot (mede-)eigenaars, verenigingen van mede-eigenaars en syndici van appartementsgebouwen in Antwerpen die samen met technische partners een project realiseren waarbij een slimme combinatie van duurzame technieken ingezet wordt. Deze projectoproep is afgesloten op 30 september 2022.

Lees hier alles over de nieuwe thematische oproep 'hernieuwbare energie in meergezinswoningen'.

Thematische oproep 'Klimaatadaptatie op private percelen'

In 2022 lanceerde het fonds een thematische oproep 'Klimaatadaptatie op private percelen' gericht op professionals. Deze oproep liep af op 15 april 2022.

Open oproep Antwerpen Klimaatstad

Via de open oproep Antwerpen Klimaatstad kunnen alle veranderingsgerichte projecten die bijdragen aan de klimaatambities van de stad, een aanvraag voor subsidie indienen.

Lees hier meer over de open oproep van 2022. Deze oproep liep af op 15 april 2022. 

Welke projecten komen in aanmerking voor een toelage?

 • Een project moet plaatsvinden op of effect hebben op het grondgebied van de stad Antwerpen of de districten. 
 • Ingediende projecten moeten bijdragen aan:
  • het verminderen van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld op vlak van energie, mobiliteit, …
  • het verhogen van de weerbaarheid van Antwerpen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, bijvoorbeeld op vlak van groen, water, hitte,…
  • een gezondere leefomgeving bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit, geluid, biodiversiteit. 

Voor alle projecten is het subsidiereglement Klimaatfonds altijd van toepassing. Voor elke oproep wordt aanvullend ook een toelichtingsdocument opgesteld, waarin bijkomende voorwaarden kunnen worden opgelegd aan de projecten. Lees dus grondig de detailpagina en het toelichtingsdocument van de oproep waarvoor je een dossier wil indienen!

Hoeveel bedraagt de toelage?

Een project kan maximaal 50.000 euro ontvangen.

Welke kosten kan je inbrengen?

De kosten die je kan inbrengen voor de subsidie, worden per oproep bepaald. Het Klimaatfonds voorziet in:

 • een algemene oproep: hiervoor komen alle werkingskosten in aanmerking zoals bijvoorbeeld personeelskost, organisatiekost, klein materiaal;..

De stad moet op voorhand de kosten accepteren. Ze moeten een concreet en aantoonbaar verband hebben met het project. Een project loopt maximaal over een periode van 2 jaar. De toelage wordt uitbetaald in 2 keren:

 • 50% krijg je nadat het college jouw project heeft goedgekeurd;
 • 50 % krijg je nadat het college het eindverslag van jouw project gunstig beoordeeld heeft.

Ondersteuning

Stad Antwerpen zorgt voor ondersteuning voor projecten die een aanvraag doen door:

 • de organisatie van een online infomoment waar geïnteresseerden terecht kunnen voor meer informatie over het Klimaatfonds en de oproepen. 
 • de organisatie van online coffee corners waar kandidaten hun project een op een kunnen bespreken met een stadsmedewerker. 
 • Goedgekeurde projecten krijgen een peter/meter toegewezen die jouw project mee opvolgt en bij wie je terecht kan met inhoudelijke vragen.
 • Voor al je praktische vragen kan je altijd terecht bij duurzame.stad@antwerpen.be

Een project indienen

De uiterste indieningsdatum voor de thematische oproep 'klimaatadaptatie op private percelen' 2023  is 8 mei om middernacht. 

Lees alles over deze oproep en schrijf je in voor het infomoment, de coffee corner of dien een projectvoorstel in. 

Meer informatie

Heb je nog praktische vragen over het Klimaatfonds? Dan kan je die altijd stellen via duurzame.stad@antwerpen.be.

Hou deze pagina in de gaten voor nieuwe oproepen of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Steun voor 3 klimaatadaptatieprojecten

Bewoners, Ondernemers, Scholen, Professionals

Lees meer

Subsidiereglement Klimaatfonds

Ondernemers, Scholen, Professionals

Lees meer

Privacy verklaring Klimaatfonds

Scholen, Professionals, Ondernemers

Lees meer

11 projecten krijgen steun van het Klimaatfonds Antwerpen

Professionals, Ondernemers, Professionals

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten