Steun voor projecten die de energietransitie versnellen

De stad wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te realiseren, is een omslag nodig van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. De stad biedt ondersteuning aan projecten die hierop inzetten.

  • Ondernemers, Professionals, Bewoners, Scholen
  • 30/09/2024, 21:59 uur

Oproepen 

Er lopen gelijktijdig 2 verschillende oproepen waarvoor je nu een project kan indienen.  

Lees alle informatie over de respectievelijke oproepen op de detailpagina’s op deze website. Je vindt er meer duiding over wie een project kan indienen, criteria waaraan voorstellen moeten voldoen, welke kosten kunnen worden ingediend…  

Oproep ‘Linkeroever klimaatneutraal tegen 2030’ 

De stad wil de wijk Linkeroever versneld (tegen 2030 in plaats van tegen 2050) richting klimaatneutraliteit loodsen. Daarom roept ze bedrijven en organisaties op om innovatieve investeringsprojecten op te zetten die hieraan bijdragen.   

Oproep 2024 'Klimaatneutraal Linkeroever tegen 2030'

Lees alles over deze nieuwe oproep

Ga naar de oproep 

Oproep ‘Grootschalige PV-installaties voor sociaal en lokaal gebruik’ 

Om de CO2-uitstoot te verminderen, is er nood aan meer lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. Projecten waarbij een nieuwe grootschalige PV-installatie ook reststroom opwekt die lokaal en bij voorkeur ook sociaal verbruikt kan worden, komen in aanmerking voor investeringssteun

Oproep Grootschalige PV-installaties voor lokaal en sociaal gebruik

Lees alles over deze nieuwe oproep

Ga naar de oproep 

 

Zonnemakelaar 

Voor wie een complex project heeft of vastloopt bij het realiseren van  een grootschalige PV-installatie  (al dan niet in het kader van de investeringsoproep ‘Grootschalige PV-installaties voor sociaal en lokaal verbruik’) kan beroep doen op de extra steun van de Zonnemakelaar. De Zonnemakelaar begeleidt je met deskundig advies, financiële vragen, procesbegeleiding, en meer.  

Zonnemakelaar

Lees alles over deze nieuwe dienstverlening.

Meer informatie over de Zonnemakelaar 

Praktisch 

Kandidaat-indieners kunnen met al hun vragen over de 2 oproepen terecht op infomomenten die online plaatsvinden op 9 juli en 8 augustus. Inschrijven doe je via dit formulier

Kandidaat-indieners voor de 2 oproepen kunnen hun project met een expert van de stad aftoetsen tijdens een individueel gesprek op 6 september. Inschrijven doe je via dit formulier.  

Projectvoorstellen voor de 2 oproepen kunnen ingediend worden tot en met maandag 30 september, middernacht. Je vindt het elektronische intakeformulier op de detailpagina’s. 

Wie een grootschalige PV-installatie wil aanleggen, kan steeds vrijblijvend advies inwinnen bij de Zonnemakelaar via dit e-formulier

Informatie

Voor alle vragen over deze oproepen, kan je terecht bij duurzame.stad@antwerpen.be

 

30 sep.
Investeringsoproep 'Grootschalige PV-installaties voor lokaal en sociaal stroomgebruik'

Professionals, Ondernemers, Bewoners, Scholen

Lees meer

30 sep.
Oproep Linkeroever Klimaatneutraal tegen 2030

Ondernemers, Bewoners, Scholen

Lees meer

De zonnemakelaar begeleidt organisaties met een groot dak

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten