Meer groen zorgt voor meer leven bij basisschool De Ark

Dankzij een klimaattraject met Antwerpen voor Klimaat is basisschool De Ark in Wilrijk goed op weg om een klimaatrobuuste school te worden. We nemen een kijkje op een groene werkdag met leerkrachten, aannemer, ouders en kinderen.

  • Bewoners, Scholen
  • -

De klimaatrobuuste speelplaatsen van basisschool De Ark

Op de speelplaats van basisschool De Ark in Wilrijk, geprangd tussen de Boomsesteenweg en Wilrijk-centrum, klinkt er die zaterdag in januari luide en vrolijke muziek door de boxen. We zien lachende gezichten, vuile handen, spelende kinderen en vooral: een speelplaats vol speelnatuur. “De werkdag is een groot succes”, zegt Stephanie, leerkracht van het vijfde leerjaar en trekker van het klimaatproject bij De Ark. “Een grote opkomst van ouders en kinderen, de aannemer die enthousiast tips geeft en een stralende zon. Wat heb je nog meer nodig?”

Ideale experimentfase

Het verhaal begint wanneer tijdens een renovatie de speelplaats tijdelijk niet bruikbaar was.

Stephanie: “We mochten toen een stuk groen aan de Boekstraat gebruiken. Achteraf bekeken was dat een ideale experimentfase. Het werd een soort vrijplaats voor de kinderen om hun fantasie te gebruiken: we maakten tipi’s, schommels en een parcours. Het effect op onze leerlingen was enorm. Ze werden creatiever, er was veel meer rust in de klassen en er waren minder ruzies. Het werkte ook klasoverschrijdend, de groteren hielpen de kleintjes met graven en kanalen maken. Heel tof.”

Lees verder onder de afbeeldingen

Budget samenbrengen

Stephanie: “Helaas hebben we dat stuk grond weer moeten afgeven. Maar het zaadje was wel geplant om onze grote betonnen speelplaats aan te pakken. Via via kwamen we in contact met het EcoScholen-team in het EcoHuis en we gingen het traject ‘klimaatrobuuste school’ aan, om onze schoolomgeving te ontharden en te vergroenen. We kregen een budget van 30.000 euro van stad Antwerpen voor drie schooljaren. Ook van district Wilrijk kregen we steun: 15.000 euro. Na onze inzending bij ‘Natuur in je school’ (Vlaanderen)  kregen we nog eens 78.000 euro.  En ook onze Klimaatpremie is aangevraagd. Al die aanvragen doen vergt veel papierwerk, maar het resultaat mag er zijn. Als school hebben we zelf ook zo’n 5.000 euro verzameld, dankzij acties van de leerlingenraad en de ouderraad.”

“Een groenere speelplaats zorgt voor meer welbevinden bij leerlingen, leerkrachten en ouders.”

Coach

Stephanie: “We kunnen een traject met het team van de EcoScholen alleen maar aanraden. Je krijgt een coach die je traject mee begeleidt. Bij ons zijn dat Liesbet en Sarie. Ze helpen bij de administratie en bij het concretiseren van je plannen. Je kan heel wilde ideeën hebben, maar er moet altijd iemand zijn die je voeten op de grond houdt en een realitycheck doet. Zo hebben we ervoor gekozen om niet alles te ontharden. Op die manier kunnen we nog fietstraining geven en een schoolfeest organiseren.”

Lees verder onder de afbeeldingen

Leerkansen

Stephanie: “Waarom doen we dit? Kijk maar eens rond, je ziet de woonblokken staan en je hoort de Boomsesteenweg in de verte. Heel veel leerlingen hebben geen tuin thuis. Door ze nu dagdagelijks te omringen met natuur, leren ze heel veel. We zien heel wat creatieve dingen gebeuren: van het graven van een irrigatiesysteem tot stenen vermalen en kampen bouwen. We zitten nog in de aanlegfase, vandaar deze werkdag, maar door onze kinderen en ouders te betrekken zien we veel leerkansen ontstaan. Bijvoorbeeld: de vraag wanneer welke klas in welke speeltuin mag spelen? Dat vergt organisatie en kinderen denken daar graag mee over na. En samen met onze coaches gaan we nog bekijken hoe we de buitenklas precies gaan gebruiken.”

“Meer groen zorgt voor meer leven in onze school. Op alle gebied.”

Ouderbetrokkenheid

Stephanie: “Om ouders mee te krijgen in het verhaal hebben onze leerlingen op de betonnen speelplaats met krijt getekend waar en wat we gingen ontharden en vergroenen. De oudere kinderen maakten een plan op karton, met een legende. We hebben letterlijk een toekomstbeeld geschetst en maakten veel foto’s en filmpjes. Die tonen we binnenkort op ons infomoment voor nieuwe ouders. Ik ben er zeker van dat onze nieuwe speelplaats een troef zal zijn om nieuwe leerlingen aan te trekken. Ouders zijn me vandaag komen vragen waarom we niet vaker een werkdag organiseren. Er ontstaan spontaan nieuwe ideeën en nieuwe plannen. Je merkt het, meer groen zorgt voor meer leven in een school.” 

Lees verder onder de afbeeldingen

Aannemer Wildebras

Stephanie is vol lof over aannemer Van den Eynde die verantwoordelijk was voor uitbraak en afbraak, én voor aannemer Wildebras. “Ze tonen respect voor iedereen: het team, de kinderen én de ouders.”

Tijdens de lunchpauze zien we kans om Wouter van Wildebras even te spreken.

Wouter: “Hoe wij te werk gaan? Wel, in de eerste fase luisteren we heel goed naar de behoeften, wensen en dromen van de school. Daarna maken we een schets en een voorstel. Dankzij onze ervaring kunnen we heel gericht advies geven. Schommels staan vaak op een verlanglijstje, maar op een plan zie je meteen hoeveel plek een schommel inneemt. Terwijl er op een schommel maar een beperkt aantal kinderen kan spelen. Het is een proces van zoeken, geven en nemen.”

Eigenaarschap

“Ik vind het heel fijn om op een werkdag met ouders en kinderen aanwezig te zijn. Door dingen uit te leggen kan ik het eigenaarschap van de speelplaats voor een stuk bij de kinderen en de leerkrachten leggen”, gaat Wouter verder. “We geven de school een beheersplan mee, zo weet het team wanneer en hoe vaak de speelplaats onderhoud nodig heeft. Onze planning zit goed vol, meer en meer scholen kiezen ervoor hun speelplaats te ontharden en te vergroenen. Daar hebben de premies van de verschillende overheden zeker mee te maken.”

Lees verder onder de afbeeldingen

Een stukje park op school

Tot slot spreken we nog een ouder aan die samen met haar kinderen volop in de weer is met planten.

Hoi Yan: “Ik vind het heel leuk, zo’n groene speelplaats. Een stukje park op school. Vroeger was het hier allemaal beton en werd er nog een carwash georganiseerd op de speelplaats. Ik kan het me bijna niet meer voorstellen. Mijn kinderen vinden het alleszins de max. Ze komen vaak thuis met vuile kleren en dat is goed, dat hoort zo. Meedoen met een werkdag doe ik erg graag, het is altijd fijn om andere ouders te leren kennen. Het zorgt voor een familiegevoel in wat toch een grote school is. Je onthoudt ook voor altijd welk stukje je mee hebt aangelegd’. Dat geeft veel voldoening.”

Zelf aan de slag?

Wil jij ook een klimaatrobuuste school? Bereid je net als Stephanie goed voor:

Steun voor een klimaatrobuuste natuurspeelplaats

Lees meer

Werken rond milieu en klimaat op school

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten